Kansainväliset työntekijäjärjestöt
Kansainvälisiä työntekijäjärjestöjä ovat muun muassa
Suomalaisista työntekijöiden keskusjärjestöistä muun muassa SAK on näiden kaikkien kansainvälisten järjestöjen jäsen.

Päivitetty 12.11.2021

Kansainvälinen ay-liike
Euroopan unioni vaikuttaa Suomen työelämän lakeihin
Moni työelämää muuttava laki tai muutos sopimuksiin alkaa siitä, että Euroopan unioni (EU) valmistelee työelämää koskevaa uutta sopimusta. Sen jälkeen työtä jatketaan EU:n jäsenmaissa. Suomessa SAK ja muut työntekijöiden ja työnantajien keskusjärjestöt osallistuvat tähän työhön. 
Työmarkkinajärjestöjen eurooppalaiset keskusjärjestöt voivat neuvotella ja sopia EU:n komission ehdottamista asioista. Jos ne pääsevät sopuun neuvotteluissa, sopimus voidaan hyväksyä EU:n direktiiviksi.
Tätä työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä ja neuvotteluja kutsutaan sosiaaliseksi vuoropuheluksi tai sosiaalidialogiksi. Sosiaalidialogissa syntyneet sopimukset löytyvät SAK:n työelämäsivuilta.
Suomalaisilla työntekijöiden keskusjärjestöillä on edustajia Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa sekä työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavassa komiteassa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea neuvoo Euroopan unionin päättäjiä muun muassa työelämään liittyvissä asioissa. Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea vaikuttaa EU:n lainsäädäntötyöhön.
FinUnions edustaa Suomen työntekijöitä ja ammattiliittoja EU:ssa
SAK:lla ja STTK:lla on Brysselissä yhteinen EU-edustus, FinUnions. FinUnionsin tehtävänä on valvoa suomalaisten työntekijöiden etua ja tiedottaa EU:n toiminnasta ja päätöksistä suomalaisille järjestöille. 
FinUnions seuraa työmarkkina-asioita Euroopan unionin toimielimissä yhteistyössä suomalaisten työntekijöiden keskusjärjestöjen ja ammattiliittojen kanssa. FinUnions tekee myös yhteistyötä eurooppalaisen ay-liikkeen kattojärjestön ETUC:n kanssa.
Kansainvälinen työjärjestö ILO
Kansainvälinen työjärjestö ILO edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työelämän ihmisoikeuksia sekä parantaa työntekijöiden asemaa ja työoloja kaikkialla maailmassa. Se myös kehittää kansainvälisiä työelämän normeja.
ILO on ainoa kolmikantaisesti toimiva Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n järjestö. Valtioiden hallitusten lisäksi ILOssa asioista päättävät työntekijöiden ja työnantajien edustajat eri maista. Suomi on yksi ILOn jäsenvaltioista. 
ILOn sopimukset ja suositukset ovat kansainvälinen työnormisto, siis pohja kaikille työelämän säännöille myös Suomessa. ILO on hyväksynyt yhteensä noin 400 sopimusta ja suositusta. Suomi on ottanut käyttöön eli ratifioinut sopimuksista noin 100. ILOn sopimukset ovat vaikuttaneet paljon Suomen työlainsäädäntöön.
ILO on määritellyt työelämän perusoikeudet, jotka toimivat pohjana kansainvälisille työelämän normeille. Nämä perusoikeudet ovat oikeus järjestäytyä, pakkotyön kielto, lapsityön kielto ja syrjinnän kielto.
Kiinnostaako sinua kansainvälinen vaikuttaminen?
Sinä voit vaikuttaa työ- ja ihmisoikeuksiin maailmalla. Me kaikki voimme toimia sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa verkostoissa sekä osallistua projekteihin ja tapahtumiin yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa.
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK
Voit vaikuttaa myös Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin kautta. SASK on suomalaisten ammattiliittojen kehitysyhteistyöjärjestö. Se tekee työtä, joka parantaa työelämän ihmisoikeuksia maailmalla: vähentää köyhyyttä, lapsityötä, pakkotyötä ja muita työelämän ongelmia. SASKin työn tavoitteena on elämiseen riittävä palkka kaikille.
Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa SASK tekee yhteistyötä eri maiden ay-liikkeiden kanssa. SASK tukee ja vahvistaa eri maiden ammattiliittoja, jotta ne pystyvät itse parantamaan työntekijöidensä asemaa. 
Suomalaiset ammattiliitot –ehkä myös sinun ammattiliittosi – tukevat SASKin työtä. SASKin toimintaa voivat tukea ja siihen voivat osallistua kaikki muutkin, joita kiinnostavat ihmisoikeudet ja mahdollisuus vaikuttaa. Sinä voit esimerkiksi liittyä SASKin kannatusjäseneksi tai oppia lisää SASKin työstä SASKin lähettiläänä.

Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.