Tietosuoja työssä
Laki suojelee omia henkilökohtaisia tietojasi työssä. Työnantaja saa käsitellä vain sellaisia henkilötietojasi, jotka ovat työsuhteesi kannalta tarpeellisia. Edes työntekijän antama lupa ei vaikuta tähän.
Työnantaja saa pyytää tietoja vain sinulta itseltäsi. Muualta hän saa pyytää tietoja vain sinun luvallasi.
Työnantajalla on oikeus käsitellä terveyteesi liittyviä tietoja vain, jos se on tarpeen
  1. palkkasi maksamiseksi siltä ajalta, kun olet sairaana
  2. töistä poissaolosi syyn selvittämiseksi tai
  3. jos itse pyydät työkykysi selvittämiseksi: jos epäilet tai työnantajasi epäilee, ettet ole terve tai työkunnossa.
Työnantajan on säilytettävä kaikki sinun terveyteesi liittyvät tiedot erillään muista työnantajalla olevista tiedoista. Terveydentilatietojasi saavat käsitellä työpaikalla vain ne etukäteen nimetyt henkilöt, jotka vastaavat esimerkiksi sairausaikasi palkanmaksusta.

Päivitetty 11.11.2021

Kameravalvonta
Työnantaja saa käyttää kameravalvontaa, jos se on erittäin tarpeellista työntekijöiden, asiakkaiden tai omaisuuden turvallisuuden takia.
Työnantaja ei saa käyttää kameravalvontaa yhden työntekijän tarkkailemiseen. Työntekijöiden sosiaalitiloja ja työhuoneita ei saa valvoa kameroilla.
Työnantajan on kerrottava työntekijöille kameravalvonnasta.
Alkoholi- ja huumetestit
Työnantaja voi pyytää sinulta todistusta huumetestistä ennen työsuhteen alkamista vain, jos työ on sellaista, että testi on perusteltu. Jos et esitä todistusta tai testin tulos on positiivinen, työnantaja voi jättää sinut valitsematta työhön.
Työsuhteen aikana työnantaja voi pyytää sinulta todistuksen huumetestistä vain, jos hänellä on todellinen syy epäillä sinun olevan töissä huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeriippuvainen. Vain terveydenhuollon ammattilainen voi tehdä huumetestin.
Työpaikalla, jossa edellytetään huumetestejä, pitää olla päihdeohjelma. Se tarkoittaa suunnitelmaa, jonka mukaan työntekijä ohjataan saamaan apua esimerkiksi huumeongelmissa.

Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.