Työnantajien keskusjärjestöt
Työnantajia edustaa 4 työnantajakeskusjärjestöä, joiden jäseniä ovat eri alojen työnantajaliitot.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
EK edustaa muun muassa yksityisten palvelualojen työnantajayrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi siivous- ja kiinteistöpalvelualalla, useilla teollisuuden aloilta, kaupan alalla sekä matkailu- ja ravintola-alalla.
KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat 
KT edustaa kuntia työnantajina eli neuvottelee kuntien työntekijöitä edustavien liittojen kanssa työehdoista, kuten palkoista.
Valtion työmarkkinalaitos VTML
VTML edustaa valtiota työnantajana. Se neuvottelee valtion työntekijöitä edustavien liittojen kanssa työehdoista, kuten palkoista.
Kirkon työmarkkinalaitos KiT
KiT edustaa evankelisluterilaista kirkkoa ja sen seurakuntia työantajana ja neuvottelee työntekijöitä edustavien liittojen kanssa. 

Päivitetty 12.11.2021

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt
Työmarkkinajärjestöt ovat työntekijöitä ja työnantajia edustavia järjestöjä.
Suomalainen työmarkkinajärjestelmä tarkoittaa, että työmarkkinoiden osapuolet – työntekijöiden ammattiliitot ja työnantajien liitot – sopivat työntekijöiden työehdoista yhdessä. Ammattiliitot kuuluvat 3 keskusjärjestöön ja työnantajien liitot 4 työnantajien keskusjärjestöön.
Suomalaiset ammattiliitot ja niiden keskusjärjestöt vaikuttavat myös siihen, millaisia työelämää koskevat lait ovat. Ne tekevät yhteystyötä esimerkiksi Suomen hallituksen ja eduskunnan kanssa.
Palkansaajien keskusjärjestöt
Työntekijöitä edustaa 3 palkansaajien keskusjärjestöä, joiden jäseniä ovat eri alojen ammattiliitot.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
SAK edustaa teollisuuden, kuljetusalojen, yksityisten palvelualojen, julkisen sekä kulttuuri- ja urheilualojen työntekijöitä, esimerkiksi teollisuuden tehtaiden ja kuntien työntekijöitä, kaupoissa ja ravintoloissa työskenteleviä, siivoojia ja linja-autonkuljettajia.
Korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö Akava
Akava edustaa yliopisto- ja korkeakoulutuksen saaneita työntekijöitä, kuten opettajia, diplomi-insinöörejä ja ekonomeja.
STTK
Toimihenkilöiden keskusjärjestö STTK edustaa muun muassa asiantuntijoita, jotka työskentelevät esimerkiksi tehtaissa, päiväkodeissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa ja pankeissa.

Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.