Työsuhteen päättyminen
Työsuhteen päättyminen
Jos työnantaja irtisanoo sinut
Kun työnantaja irtisanoo työntekijän työsuhteen, hän kertoo, että työntekijän työt loppuvat kokonaan. Työnantaja siis irtisanoo työntekijän ja työnantajan tekemän työsopimuksen. Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan eli jatkuvan työsopimuksen, mutta ei määräaikaista työsopimusta.
Työnantaja voi irtisanoa työntekijän vain, jos hänellä on siihen asiallinen ja painava syy. Työnantajan täytyy aina perustella eli selittää työntekijälle irtisanomisen syy.
Irtisanomisen syynä voi olla
 • se, että yrityksen tuotteita ja palveluja ei osteta tarpeeksi
 • yrityksen huono rahatilanne
 • työntekijästä johtuva syy, kuten jatkuva myöhästyminen töistä tai työn tekeminen huonosti. Ennen irtisanomista työnantajan täytyy antaa työntekijälle varoitus ja mahdollisuus korjata tapansa.
Irtisanomisen syynä ei voi olla työntekijän
 • raskaus tai perhevapaa
 • sairaus, vamma tai tapaturma, ellei työntekijän työkyky ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja pitkäaikaisesti
 • osallistuminen työtaisteluun
 • poliittinen, uskonnollinen tai muu mielipide tai yhteiskunnallinen toiminta
 • turvautuminen oikeusturvakeinoihin.
Voit pyytää työnantajaa ilmoittamaan sinulle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärän ja irtisanomisen syyt. Työnantajan on silloin toimitettava ne sinulle mahdollisimman pian.
Jos työnantaja on antanut sinulle irtisanomisilmoituksen, työsi ei lopu heti, vaan jatkuu vielä irtisanomisajan. Jos sinut on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä eli siksi, että yrityksen tuotteita ja palveluja ei osteta tarpeeksi tai sen rahatilanne on huono, sinulla on oikeus palkalliseen vapaaseen työnhakua tai työllistymissuunnitelman tekemistä varten. Vapaan pituus on 5–20 päivää irtisanomisajan pituudesta riippuen. Ilmoita vapaasta työnantajalle heti, kun voit.
Jos olet ollut vähintään 5 vuotta saman työnantajan palveluksessa ja työnantajalla on vähintään 30 työntekijää, sinulla on oikeus työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään koulutukseen ja työterveyshuoltoon 6 kuukauden ajan työttömyyden alusta lukien.
Älä allekirjoita mitään sellaisia papereita irtisanomiseesi liittyen, joita et ymmärrä.
Jos et ole samaa mieltä työnantajasi kanssa irtisanomisesta, ota yhteys työpaikan luottamusmieheen tai ammattiliittoosi. Voit ottaa yhteyttä myös SAK:n työsuhdeneuvontaan
Takaisinottovelvollisuus
Jos työnantaja on irtisanonut sinut taloudellisista tai tuotannollisista syistä (eli yrityksen tuotteita ja palveluja ei ole ostettu tarpeeksi tai yrityksellä on ollut huono rahatilanne), hänellä voi olla velvollisuus tarjota sinulle työtä myöhemmin. Tämä niin sanottu takaisinottovelvollisuus on voimassa 4 kuukautta työsuhteen päättymisestä, jos työnantaja tarvitsee työntekijää samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin kuin mitä työntekijä teki ennen irtisanomista. Jos työntekijän työsuhde on jatkunut irtisanomiseen mennessä keskeytyksettä vähintään 12 vuotta, kestää takaisinottovelvollisuus 6 kuukautta työsuhteen päättymisestä.
Jos haluat itse irtisanoa työsuhteesi
Työntekijä voi irtisanoa työsuhteen ilmoittamalla siitä työnantajalle. 
Jos haluat lopettaa vakituisen työsuhteen, sinun pitää irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva eli jatkuva työsopimuksesi. Vie kirjallinen ilmoitus irtisanomisesta työnantajallesi henkilökohtaisesti. Jos se ei ole mahdollista, toimita ilmoitus irtisanomisesta työnantajallesi kirjeitse tai sähköisesti.
Sinun ei tarvitse kertoa irtisanoutumisesi syytä.
Irtisanoutumisesta ilmoittamisen jälkeen et voi lopettaa töitä heti, vaan työ jatkuu vielä irtisanomisajan.
Irtisanomisajat
Irtisanomisaika alkaa sen jälkeen, kun työntekijä tai työnantaja on irtisanonut työsopimuksen. Laki määrää, miten pitkä irtisanomisaika on. Joissain tilanteissa irtisanomisajoista voidaan sopia myös työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa.
Työsuhteesi loppuu vasta irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaikana teet töitä normaalisti ja saat sen ajalta normaalin palkan.
Lainmukaiset irtisanomisajat
Kun työnantaja irtisanoo työntekijän, irtisanomisaika on
 • 14 päivää, jos työsuhde on kestänyt alle tai tasan vuoden
 • 1 kuukausi, jos työsuhde on kestänyt 1–4 vuotta
 • 2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt 4–8 vuotta
 • 4 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt 8–12 vuotta
 • 6 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 12 vuotta.
Kun työntekijä irtisanoo työsuhteen, irtisanomisaika on
 • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut alle tai tasan 5 vuotta
 • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta
Työsuhteen päättäminen koeajalla
Koeaikana työntekijä tai työnantaja voi päättää työsuhteen ilman irtisanomisaikaa. Työsuhteen päättäminen koeaikana ei saa olla syrjivää tai epäasiallista.
Määräaikaisen työsuhteen päättäminen
Määräaikainen työsuhde loppuu sinä päivänä, joka lukee työsopimuksessasi. Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, jos siitä ei ole sovittu työsopimuksessa. Sinä et siis voi lopettaa töitä, kun työsopimus on kesken. Työnantajakaan ei voi irtisanoa sinua, kun työsopimus on kesken.
Vaikka määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisesta ei olisi sovittu työsopimuksessa, voit kuitenkin yrittää sopia työsuhteen päättämisestä ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä työnantajasi kanssa.
Työsopimuksen purkaminen
Työsopimuksen purkaminen tarkoittaa, että työsopimus loppuu heti. Silloin ei ole irtisanomisaikaa. Koeaikana työsopimuksen voi purkaa heti. Muuten työsopimuksen voi purkaa vain, jos siihen on erittäin painava syy.
Työnantajalla voi olla painava syy purkaa työsopimus, jos työntekijä jättää tekemättä velvollisuutensa tai rikkoo sääntöjä vakavasti, esimerkiksi jos työntekijä varastaa työpaikalta tai tulee töihin humalassa.
Työntekijällä voi olla painava syy purkaa työsopimus, jos työnantaja jättää tekemättä velvollisuutensa tai rikkoo sääntöjä vakavasti, esimerkiksi jos työnantaja ei maksa palkkaa tai hän ei huolehdi työturvallisuudesta.
Työnantajan konkurssi
Työnantajan konkurssi tarkoittaa, että työnantajan yritys lopettaa toimintansa, koska sillä ei ole enää rahaa. Silloin myös sinun työsi loppuvat ja voit jäädä ilman viimeistä palkkaa. Jos työnantaja ei voi maksaa sinulle palkkaa jo tekemästäsi työstä, saat palkan palkkaturvan kautta.
Palkkaturvaa haetaan lomakkeella. Lomakkeen saat 
Hae palkkaturvaa 3 kuukauden kuluessa siitä, kun työsi loppuvat.
Työtodistus
Kun työsuhde loppuu, sinulla on oikeus saada työnantajalta työtodistus. Se kertoo, kuinka kauan olet ollut töissä ja mitä olet tehnyt.
Jos pyydät, työnantaja voi kirjoittaa myös arvion siitä, miten olet suoriutunut työstäsi ja miksi työsuhde loppui. Jos et pyydä arviota, työnantajasi ei saa kirjoittaa näitä tietoja työtodistukseen.
Työtodistuksesta on hyötyä, kun haet uutta työpaikkaa: se on työhaastattelussa todistus työkokemuksestasi. Työtodistus on tärkeä myös, jos jäät työttömäksi ja haet työttömyysturvaa.
Jos et muista pyytää työtodistusta heti, voit pyytää sen myöhemmin. Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus, jos pyydät sitä 10 vuoden kuluessa siitä, kun työ loppui.
Työttömyys
Toimi näin, kun työsi loppuvat tai sinut lomautetaan ja jäät työttömäksi:
 • Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon sähköisessä Oma asiointi -palvelussa viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänäsi. Täytä ilmoittautumislomake huolellisesti.
 • Jos et voi käyttää sähköistä palvelua, voit täyttää lomakkeen TE-toimistossa tai soittaa TE-toimiston puhelinpalveluun (puh. 0295 025 500, ma–pe klo 9–16.15).
 • Jos saat tehtäväksi palvelutarvearvion, tee se 2 arkipäivän kuluessa, ettei työnhakusi pääty.
 • Jos saat tehtäväksi työllistymissuunnitelman, tee se 7 arkipäivän kuluessa, ettei työnhakusi pääty.
 • Hae työttömyysturvaa sähköisesti kahden viikon kuluttua omasta työttömyyskassastasi tai Kelasta.
 • Muista huolehtia koko työttömyytesi ajan, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa.
Jos työsi loppuu ja jäät työttömäksi, sinulla on oikeus työttömyysturvaan. Työttömyysturva tarkoittaa rahallista tukea, jota sinulle maksetaan sinä aikana, kun olet työtön. Voit saada työttömyysturvaa myös lomautuksen aikana.
Työttömyysturvasta käytetään myös termiä työttömyysetuus. Työttömyysturvan muotoja ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.
Työttömyysturvaa haetaan työttömyyskassasta tai Kelasta, jos et ole työttömyyskassan jäsen. Kun liityt ammattiliittoon, voit samalla liittyä myös alasi työttömyyskassan jäseneksi. Työttömyyskassa maksaa sinulle ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa eli ansiopäivärahaa, mikäli täytät työttömyyspäivärahan saamisen ehdot, muun muassa työssäoloehdon. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on suurempi kuin Kelan työttömälle maksama peruspäiväraha tai työmarkkinatuki.
Lue lisää ansiopäivärahan saamisen ehdoista ja kestosta:
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö
Kun saat työttömyysturvaa, sinun velvollisuutesi on hakea aktiivisesti työtä. Voit menettää työttömyysturvan määräajaksi, jos
 • saat TE-toimistolta työtarjouksen ja kieltäydyt hakemasta tarjouksen mukaista työpaikkaa ilman hyvää syytä
 • kieltäydyt TE-toimiston tarjoamasta koulutuksesta ilman hyvää syytä.
Jos sinulla on työttömyysaikana töitä, joista saat palkkaa, ilmoita ne omaan työttömyyskassaasi tai Kelaan eli siihen paikkaan, joka maksaa työttömyysturvasi. Työttömyysturvan maksamisessa otetaan huomioon näistä töistä saamasi palkka.
Lue lisää:
Oman työttömyyskassasi verkkosivut
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö
Kela
Oletko alle 25-vuotias ja työtön?
Jos olet 18–24-vuotias työtön, voit saada työttömyysturvaa, jos
 • sinulla on ammatillinen koulutus ja
 • et ole kieltäytynyt sinulle tarjotusta työstä tai koulutuksesta.
Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta, sinun täytyy hakea syksyllä alkavaan ammatillisen koulutukseen, yliopistoon tai ammattikorkeakouluun viimeistään 31.8. Sinun on haettava vähintään kahta koulutuspaikkaa. Voit hakea myös lukioon, jos olet suorittanut vain peruskoulun.
Jos et hae tai aloita koulutusta, et saa työttömyysturvaa. Voit saada työttömyysturvaa vasta, kun olet yhteensä 21 viikkoa (noin 5 kuukautta)
 • työskennellyt tai toiminut yrittäjänä
 • opiskellut tai
 • osallistunut TE-toimiston palveluihin.
Oletko maahanmuuttaja ja työtön?
Jos irtisanot työsuhteesi, oleskeluoikeutesi Suomessa voi päättyä, jos sinulla ei ole uutta työtä tai muuta perustetta olla Suomessa. Uuden työpaikan saa hankkia yleensä vain samalta alalta. Jos vaihdat alaa, sinun pitää hakea uutta oleskelulupaa
Työttömyysturvan yhtenä ehtona on, että asut Suomessa muun kuin tilapäisen oleskeluluvan perusteella. Muitakin ehtoja on olemassa. Selvitä oikeutesi työttömyyskassastasi tai Kelasta.

Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.