Vanhempainvapaa
Vanhempainvapaa alkaa raskausvapaan jälkeen. Kumpikin vanhempi saa 160 vanhempainvapaapäivän kiintiön. Yhden vanhemman perheissä lapsen vanhempi saa molemmat kiintiöt.
Äitiysvapaan jälkeen äiti tai isä voi jäädä vanhempainvapaalle. Vanhempainvapaa kestää 158 arkipäivää (noin puoli vuotta). Vapaa loppuu, kun lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen.
Kela maksaa vanhempainvapaan ajalta vanhempainrahaa. Vanhemmat voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lasta vuorotellen. Tältä ajalta Kela maksaa isälle ja äidille osittaista vanhempainrahaa.

Päivitetty 21.09.2022

Vapaat
Perhevapaat
Jos jäät pois töistä hoitamaan alle 3-vuotiasta lasta kotiin pidemmäksi aikaa, olet perhevapaalla. Sinä ja perheesi saatte perhevapaiden aikana tukea eli rahaa Kelasta. Monissa eri alojen työehtosopimuksissa on sovittu, että työnantaja maksaa vanhempainvapaan ajalta palkkaa tietyn ajan, esimerkiksi 3 kuukauden ajan. Jos saat perhevapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa tuen sinun työnantajallesi.
Ilmoita vanhempainvapaasta ja hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa.
Kelan tukea pitää pyytää hakemuksella. Voit täyttää hakemuksen Kelan verkkopalvelussa tai Kelan toimistossa.
Lisää tietoa perhevapaista ja tuista lapsiperheille saat SAK:n perhevapaaoppaasta ja Kelan verkkosivuilta.
Raskausvapaa
Raskausvapaa kestää 40 arkipäivää ja alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Lapsen syntymän jälkeen voit aloittaa vanhempainvapaan.
Jos olet raskaana ja työhösi liittyy kemiallinen aine, säteilyä tai tarttuva tauti, joka voi aiheuttaa vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle, nämä vaaratekijät on poistettava tai sinut on siirrettävä muihin sopiviin tehtäviin. Jos sinulle ei pystytä järjestämään sopivia tehtäviä, sinulla voi olla oikeus jäädä pois töistä ja saada erityispäivärahaa.
Hoitovapaa
Vanhempainvapaan jälkeen voit hoitaa lasta kotona hoitovapaalla. Voit olla hoitovapaalla, kunnes lapsesi täyttää kolme vuotta.
Kela maksaa kotihoidon tukea alle 3-vuotiaasta lapsesta. Hoitaja voi olla lapsen vanhempi tai joku muu, esimerkiksi isovanhempi tai palkattu hoitaja. Kotihoidon tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan päivähoidossa.
Osittainen hoitovapaa
Voit myös käydä töissä osa-aikaisesti ja hoitaa lopun aikaa lastasi kotona osittaisella hoitovapaalla. Tällöin saat vähemmän palkkaa, mutta Kela maksaa sinulle joustavaa hoitorahaa. Kela maksaa joustavaa hoitorahaa alle 3-vuotiaasta lapsesta.
Voit saada osittaista hoitorahaa, jos teet lyhyempää työaikaa eli vähemmän töitä, kun lapsesi aloittaa koulun. Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta.
Jos olet raskaana tai perhevapaalla, sinua ei saa syrjiä.
Työnantaja ei esimerkiksi saa irtisanoa sinua siksi, että
Perhevapaan jälkeen sinulla on oikeus palata tekemään samaa työtä kuin ennen. Jos se ei ole mahdollista, työnantajan pitää tarjota sinulle sellaista työtä, joka vastaa mahdollisimman pitkälle aikaisempaa työtäsi. Jos tämäkään ei ole mahdollista, sinulle pitää tarjota muuta työsopimuksesi mukaista työtä.
Palkaton vapaa
Jos haluat palkatonta vapaata muusta syystä kuin lapsen hoidon tai opintojen vuoksi, sinun pitää sopia asiasta työnantajasi kanssa. Tee sopimus kirjallisena.
Sopiminen on aina vapaaehtoista. Työnantajalla on oikeus kieltäytyä antamasta palkatonta vapaata. Ja toisinpäin – työnantaja ei voi pakottaa sinua pitämään palkatonta vapaata.
Osa palkattomista vapaista on pakko myöntää, kuten hoitovapaa tai opintovapaa.
Palkaton vapaa ei yleensä kerrytä vuosilomaa. Sen aikana sinun lomapäiväsi siis eivät yleensä lisäänny. Vuosilomalaissa on kuitenkin lista tilanteista, joissa lomaa kertyy poissaolon ajalta. Tällaisia ovat esimerkiksi perhevapaat ja osa opintovapaan ja sairausloman ajasta. Myös työehtosopimuksessa on voitu sopia vuosiloman kertymisestä eri tavalla. Tarkista asia omasta työehtosopimuksestasi.
Tarkista työehtosopimuksesta myös, kertyykö sinulle palkkaan vaikuttavaa kokemuslisää palkattoman vapaan ajalta. 
Työsuhteen etuja, kuten työterveyshuoltoa, puhelinetua tai lounasetua, ei yleensä saa palkattoman vapaan aikana. Työehtosopimuksessa tai työpaikallasi on kuitenkin voitu sopia eri tavalla, joten tarkista asia etukäteen.

Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.