Arbetarskydd
Arbetsplatsen ska vara säker och hälsosam, och det är arbetsgivarens och chefernas ansvar att se till att den är det. Det slår arbetarskyddslagen fast.
Du ska alltid följa arbetsgivarens anvisningar. Du ska till exempel använda de skyddsredskap som arbetsgivaren bestämmer att behövs i arbetet, till exempel hjälm.
Till exempel följande saker kan orsaka fara eller skada för din hälsa:
Om du upptäcker en fara som hotar din eller någon annans hälsa eller säkerhet på arbetsplatsen, ska du genast meddela din chef och arbetarskyddsfullmäktige om faran. Om en arbetsuppgift är mycket farlig och innebär ett omedelbart hot mot ditt liv eller din hälsa, har du rätt att vägra utföra den uppgiften tills det inte längre finns någon fara.
Arbetsgivaren måste se till att inget på arbetsplatsen orsakar olyckor eller insjuknande.
Arbetsgivaren ska också teckna en försäkring för olycksfall och yrkessjukdomar för dig. Om du till exempel har blivit skadad på väg till eller från jobbet eller på arbetsplatsen, ersätter försäkringen olycksfallet.

Uppdaterad 17.03.2022

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.