Kollektivavtal är inte samma som arbetsavtal
Ett kollektivavtal (på finska työehtosopimus, TES) är ett avtal om anställningsvillkoren inom en viss bransch. Det fackförbund som representerar arbetstagarna i branschen förhandlar om kollektivavtalet med arbetsgivarförbundet.
Olika branscher (till exempel restaurangbranschen, städbranschen, byggnadsbranschen o.s.v.) har sina egna kollektivavtal. Där har man kommit överens om de allmänna anställningsvillkoren för branschen, alltså de regler som ska följas av dem som utför eller låter utföra arbete. Kollektivavtalet bestämmer till exempel hur mycket lön som minst ska betalas till arbetstagaren och vilken arbetstid som gäller inom branschen. Kollektivavtalet ingås för en viss tid, vanligen för 1–3 år.
Inom den offentliga sektorn – staten, kommunerna och församlingarna – jobbar också anställda i tjänsteförhållande. Deras löner och övriga anställningsvillkor bestäms i tjänstekollektivavtalen.
Anställningsvillkoren i arbetstagarens arbetsavtal ska vara minst lika bra som anställningsvillkoren i kollektivavtalet. I arbetsavtalet kan man också avtala om anställningsvillkor som är bättre än i kollektivavtalet.
När du börjar jobba på en ny arbetsplats ska du fråga vilket kollektivavtal som gäller där. Du får kollektivavtalet för din egen bransch på arbetsplatsen, via fackförbundet i din egen bransch eller från Finlex webbtjänst.

Uppdaterad 20.11.2021

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.