Ledigheter

Uppdaterad 21.11.2021

Familjeledighet
Du är familjeledig om du inte jobbar på grund av att du tar hand om ett barn under tre år hemma en längre tid. Under familjeledigheten får du och din familj stöd, alltså pengar från FPA. I kollektivavtalen i många branscher har man kommit överens om att arbetsgivaren under föräldraledigheten betalar lön under en viss tid, till exempel under tre månader. Om du får lön under familjeledigheten, betalar FPA stödet till din arbetsgivare.
Berätta för din arbetsgivare att du planerar att ta ut föräldraledighet eller vårdledighet senast två månader i förväg.
FPA:s stöd ska begäras genom ansökan. Du kan fylla i ansökan i FPA:s webbtjänst eller på FPA:s kontor. Mer information om familjeledigheter och stöd till barnfamiljer får du i FFC:s familjeledighetsguide (på finska) och på FPA:s webbplats.
Graviditetsledighet
Graviditetsledigheten är 40 vardagar lång och börjar 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. När barnet har fötts kan du ta ut föräldraledighet.
Om du är gravid och du i ditt arbete utsätts för kemiska ämnen, strålning eller smittsamma sjukdomar som kan utgöra en risk för fostrets utveckling eller graviditeten, ska de här riskfaktorerna avlägsnas eller du flyttas till andra lämpliga uppgifter. Om man inte kan ordna lämpliga uppgifter för dig, kan du ha rätt att stanna hemma från jobbet och få särskild graviditetspenning.
Föräldraledighet
Föräldraledigheten börjar efter graviditetsledigheten. Båda föräldrarna får en kvot på 160 föräldraledighetsdagar. I familjer med en förälder får barnets förälder båda kvoterna.
FPA betalar föräldrapenning för föräldraledigheten. Föräldrarna kan också jobba deltid och vårda barnet turvis. För den här tiden betalar FPA partiell föräldrapenning till mamman och pappan.
Vårdledighet
Efter föräldraledigheten kan du ta hand om barnet hemma på vårdledighet. Du kan vara vårdledig tills ditt barn fyller tre år.
FPA betalar hemvårdsstöd för barn under tre år. Barnet kan skötas av sin förälder eller någon annan, till exempel en mor- eller farförälder eller en anställd skötare. Hemvårdsstöd kan inte fås om barnet är i kommunal dagvård.
Partiell vårdledighet
Du kan ta ut partiell vårdledighet, vilket betyder att du jobbar deltid och resten av tiden vårdar ditt barn hemma. Då får du mindre lön, men FPA betalar flexibel vårdpenning. FPA betalar flexibel vårdpenning för barn under tre år.
Du kan få partiell vårdpenning om du har kortare arbetstid, alltså jobbar mindre, när ditt barn börjar skolan. Partiell vårdpenning betalas för barn i årskurs 1 och 2.
Du får inte diskrimineras för att du är gravid eller familjeledig.
Arbetsgivaren får till exempel inte säga upp dig på grund av att
Efter familjeledigheten har du rätt att återgå till samma arbete som tidigare. Om det inte är möjligt ska arbetsgivaren erbjuda dig ett arbete som så långt som möjligt motsvarar ditt tidigare arbete. Om inte heller det är möjligt ska du erbjudas annat arbete enligt ditt arbetsavtal.
Oavlönad ledighet
Om du vill ha oavlönad ledighet av någon annan orsak än för att vårda ditt barn eller studera, ska du komma överens om saken med din arbetsgivare. Gör avtalet skriftligt.
Det är alltid frivilligt att avtala om oavlönad ledighet. Arbetsgivaren har rätt att vägra bevilja oavlönad ledighet. Och tvärtom – arbetsgivaren kan inte tvinga dig att ta oavlönad ledighet.
En del av de oavlönade ledigheterna måste beviljas, som vårdledighet eller studieledighet.
Vanligen tjänar du inte in semester under en oavlönad ledighet. Det betyder att du oftast inte får semesterdagar för den tid du har oavlönad ledighet. Semesterlagen innehåller ändå en förteckning över situationer där arbetstagaren tjänar in semesterdagar under frånvarotiden. Sådana är till exempel familjeledigheter samt en del av tiden för studieledighet och sjukledighet. Även i kollektivavtalet kan man ha kommit överens om något annat gällande intjäning av semester. Kontrollera det här i ditt eget kollektivavtal.
I kollektivavtalet kan du också kontrollera om du får erfarenhetstillägg som påverkar lönen under den oavlönade ledigheten.
Förmåner i anställningsförhållandet, som företagshälsovård, telefonförmån eller måltidsförmån, får du vanligen inte under oavlönad ledighet. Det är ändå möjligt att man i kollektivavtalet eller på din arbetsplats har avtalat om det här på ett annat sätt, så kontrollera saken på förhand.

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.