Lön
Lön är ersättning för det arbete du utför.
Lönen får inte vara sämre än den minimilön som finns inskriven i kollektivavtalet. Minimilönen är det belopp som minst ska betalas för ditt arbete. Om det inte finns något kollektivavtal i din bransch, ska lönen ändå vara rimlig. Det betyder att lönen ska motsvara den lön som betalas för andra liknande arbeten.
I lönen kan det också ingå olika tillägg. Tilläggen är ersättningar utöver grundlönen. Du kan till exempel få kvällsarbetstillägg, nattarbetstillägg, lördagstillägg eller söndagstillägg. Till exempel för arbete som utförs på söndagar betalas en lön som är förhöjd med 100 procent. Du får alltså dubbel lön, om man inte annat har kommit överens om annat i kollektivavtalet i branschen.
Lönen betalas vanligen in på ett bankkonto.

Uppdaterad 21.11.2021

Månadslön
Om du har månadslön, får du lön en gång i månaden. Lönebetalningsperioden är då en månad. Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas åt gången.
Timlön
Om du har timlön, får du lön med två veckors mellanrum. Timlönen som betalas ut beror på hur många timmar du har jobbat.
Lönespecifikation eller lönekvitto
När du får lön ska du alltid få en lönespecifikation. Den kallas också lönekvitto, löneremsa eller lönebesked. Lönespecifikationen visar hur mycket du har fått betalt, vad som har dragits av från den här bruttolönen och hur mycket pengar, alltså vilken nettolön, som betalas in på ditt konto.
Varje gång du får lön, betalar du skatter och andra lagstadgade avgifter från din lön. Den summa som du får på ditt konto är alltså mindre än den lön som står inskriven i arbetsavtalet.
Kontrollera alltid din lönespecifikation noggrant!
I lönespecifikationen ska åtminstone följande information finnas med
När din anställning upphör måste arbetsgivaren genast betala din sista lön, alltså din slutlön, om du inte har kommit överens med arbetsgivaren om något annat i arbetsavtalet eller på något annat sätt. Om du under din anställning har tjänat in semesterdagar som du inte har tagit ut som lediga dagar, ska du i samband med den sista lönen få ledigheten i pengar, alltså som semesterersättning. I slutlönen ingår också den här semesterersättningen.
När lönen inte räcker till
Om du är studerande eller deltidsanställd eller har ett nolltimmarsavtal, är det möjligt att din lön inte räcker till för att leva på. Då kan du ansöka om och få stöd från FPA.
Bostadsbidrag
FPA kan ge bostadsbidrag, d.v.s. pengar för att betala hyran eller vederlaget för bostaden. Du kan få stöd för olika slags bostäder, till exempel hyresbostad och ägarbostad. Bostadsbidragets belopp beror på hur mycket lön, studiestöd eller arbetslöshetsförmån du får och hur mycket du betalar för ditt boende. Boendeutgifter är hyra och vattenavgifter samt vederlag, skötselkostnader och räntor på bostadslån för ägarbostad.
Läs mer:
FPA: Allmänt bostadsbidrag
Utkomststöd
FPA kan ge dig utkomststöd om din lön eller något annat stöd är mindre än utkomststödet. Du kan också få utkomststöd om du inte har jobb och inte är berättigad till något annat stöd.
Läs mer:
FPA: Utkomststöd
Har du problem med att få din lön?
Anteckna när och hur många timmar du har jobbat och jämför med din lönespecifikation för att kontrollera att allt stämmer överens.  Arbetsgivaren måste ge lönespecifikationen till arbetstagaren i samband med löneutbetalningen. Spara dina lönespecifikationer. 
Gör så här om du upptäcker fel eller brister i löneutbetalningen:  
1. Be att din arbetsgivare betalar din lön. Gör det med ett textmeddelande eller e-postmeddelande. 
2. Om arbetsgivaren inte betalar din lön trots din begäran kan du kontakta ditt fackförbund. Om du inte är medlem i ett fackförbund kan du vända dig till exempel till rättshjälpsbyrån eller en advokatbyrå. 
Om orsaken till att du inte får din lön är att arbetsgivaren inte har pengar för löneutbetalning, ska du kontakta lönegarantin utan dröjsmål. Du kan få din lön genom lönegarantin om din arbetsgivare saknar betalningsförmåga. 
Agera snabbt! Du måste göra din ansökan om lönegaranti inom tre månader efter att din lön borde ha betalats. 
Läs mer: 
Anvisningar för ansökan om lönegaranti  
Kontaktuppgifter till rättshjälpsbyråerna  

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.