Pauser, raster och vilotid
Du har rätt att hålla pauser och raster under arbetstiden. Arbetstidslagen och kollektivavtalen slår fast hur långa pauserna och rasterna minst måste vara. Arbetsgivaren är skyldig att följa bestämmelserna om pauser, raster och vilotid som finns inskrivna i arbetstidslagen och kollektivavtalet. 

Uppdaterad 21.11.2021

Matrast
Matrasten är en vilopaus under arbetsdagen då du kan äta och vila. Du har rätt till en matrast på minst en halvtimme (30 minuter), om din arbetsdag är längre än sex timmar. 
Om din arbetsdag är kortare än sex timmar har du vanligen ingen matrast. Vanligen är matrasten inte arbetstid, vilket betyder att du inte får lön för den tiden. 
Kaffepaus
Kaffepausen är ofta 10–15 minuter lång. Du har ofta rätt till en kaffepaus också om din arbetsdag är kortare än sex timmar. Kaffepausen räknas som arbetstid, vilket betyder att du får lön under pausen. 
Dygnsvila
Dygnsvila betyder att du har rätt att vila mellan dina arbetspass. Vilotiden är i regel minst elva timmar. Om du har periodarbete är vilotiden minst nio timmar. 
Veckovila
Veckovila betyder att du en gång per vecka har rätt till en längre vila mellan dina arbetsskift. Veckovilan är vanligen minst 35 timmar. Ibland kan veckovilan vara kortare, men den måste alltid vara minst 24 timmar. 
Arbetsgivaren får inte avbryta din veckovila. Arbetsgivaren får alltså inte be dig jobba under veckovilan. Den lediga dagen ska vara en söndag, om det är möjligt. 

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.