Plattformsarbete
Vad betyder plattformsarbete?
Plattformsarbete kan utföras till exempel av matbud eller av städare som utför städning som kortjobb. När du börjar jobba för ett företag som verkar på en webbplattform, betraktas du inte som en arbetstagare utan som en företagare som jobbar som partner till det företag som erbjuder arbetet.
De som jobbar via plattformar är alltså inte anställda av det företag som de arbetar för. Som plattformsarbetare har du inte rätt till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa, du skyddas inte av arbetstids- eller arbetarskyddslagstiftningen och du har inte heller rätt till företagshälsovård. Arbetsgivaren skaffar inte heller en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för dig, utan du måste själv ta hand om dina försäkringar.
Många plattformar fungerar ändå på samma sätt som vilken arbetsgivare som helst, så arbetet via en plattform liknar ett anställningsförhållande. Många av arbetsgivarens skyldigheter och kostnader har ändå överförts till arbetstagarna. Jobbet kan ta slut när som helst utan uppsägningstid. Om du blir sjuk eller skadar dig under arbetstid är företaget inte skyldigt att betala läkarkostnaderna eller lön för sjuktiden. Du tjänar inte heller in arbetspension när du jobbar.

Uppdaterad 16.03.2022

Är du arbetstagare eller företagare?
Om du arbetar för ett företag som verkar på en plattform, bör du fundera på om förhållandet mellan dig och det företag som erbjuder arbetet uppfyller följande drag:
De här dragen är kännetecken för ett anställningsförhållande. Om de här dragen beskriver ditt arbete är du enligt lag en arbetstagare. Då ska din arbetsgivare fullgöra de skyldigheter som en arbetsgivare har enligt arbetsskyddslagen och socialförsäkringslagen.
Fackförbunden och företagen som erbjuder plattformsarbete är dock oeniga om huruvida de som utför plattformsarbete är företagare eller arbetstagare.
Vid många företag inom plattformsekonomin i Finland uppfyller arbetet kännetecknen för ett anställningsförhållande. Till exempel arbetsrådet, som lyder under Arbets- och näringsministeriet, gav i oktober 2020 ett utlåtande om att samarbetet mellan ett företag som förmedlar mat via en webbplattform och dess bud är ett anställningsförhållande.
När plattformsföretag betraktar dig som en partner eller egenföretagare, betalar de vanligtvis inte pensions-, arbetslöshets- och sjukförsäkring eller andra försäkringar för dig. De får stor nytta av det. Du är en väldigt billig anställd för dem. Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka, har du inte det skydd som försäkringar kan ge dig, till skillnad från en arbetstagare med ett anställningsförhållande. En plattformsarbetare väntas alltså själv betala skatterna och försäkringarna.

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.