Utländsk arbetstagare

Uppdaterad 21.11.2021

Är du medborgare i Europeiska unionen eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz?
Som medborgare i ett EU-land eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz kan du söka jobb eller jobba fritt i Finland i högst tre månader. Därefter måste du registrera din uppehållsrätt. Du behöver inget annat uppehållstillstånd för arbetstagare.
Registreringen av uppehållsrätten görs på Migrationsverkets (Migri) serviceställe. Du kan också göra registreringen på elektronisk väg på enterfinland.fi. Efter det måste du ändå gå till Migrationsverket för att identifiera dig. Den registrerade uppehållsrätten gäller tills vidare, om den inte återkallas. När din uppehållsrätt har varat i fem år kan du få permanent uppehållsrätt.
Är du medborgare i ett land som inte hör till Europeiska unionen?
Om du inte är medborgare i ett EU-land eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, behöver du vanligtvis ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett annat uppehållstillstånd som berättigar till förvärvsarbete, för att du ska kunna jobba i Finland. Innan du kan få uppehållstillstånd för arbetstagare måste du ha ett jobb i Finland.
Du måste ansöka om ditt första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland. Du kan ansöka om tillståndet på webben via tjänsten Enter Finland på enterfinland.fi.
När du har gjort ansökan ska du besöka närmaste finländska beskickning för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen inom tre månader från det att du har lämnat in ansökan på nätet. Ansökan kan tas upp till handläggning först efter det att du har besökt beskickningen. Vanligtvis måste man boka tid hos beskickningen i förväg.
Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan, får du information om detta på ditt konto.
Om du inte kan göra ansökan på webben, kan du lämna en ansökningsblankett i pappersform med tillhörande bilagor till närmaste finländska beskickning. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.
Handläggningen av tillståndsansökan är avgiftsbelagd. Du måste betala avgiften när du lämnar in tillståndsansökan. Uppehållstillstånd för arbetstagare kan beviljas om du kan försörja dig genom ditt arbete i Finland.
Fortsatt uppehållstillstånd
Om giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd håller på att löpa ut och du vill fortsätta att vistas i Finland, behöver du ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd. Ansök om fortsatt tillstånd via tjänsten Enter Finland. Besök Migrationsverkets serviceställe, om du ombeds styrka din identitet och visa upp bilagorna i original. Besök servicestället inom tre månader efter det att du har lämnat in ansökan om fortsatt tillstånd.
Kom ihåg att ansöka om fortsatt tillstånd i god tid innan giltighetstiden för ditt tidigare tillstånd löper ut. Om du ansöker om fortsatt tillstånd först efter det att giltighetstiden för det föregående tillståndet redan har löpt ut, har även rätten att jobba i enlighet med tillståndet upphört.
Läs mer:
Migrationsverket: När får man fortsätta arbeta under tiden som ansökan om fortsatt tillstånd behandlas?
Asylsökande
Om du är asylsökande får du börja förvärvsarbeta i Finland antingen tre eller sex månader efter det att din asylansökan har lämnats in:
Är du säsongsarbetare?
Om du kommer till Finland för en viss årstid, till exempel för att utföra jordbruks- eller trädgårdsarbete, skogsvårdsarbete eller arbete inom turistbranschen, är du säsongsarbetare. Du behöver inte uppehållstillstånd om säsongsarbetet i Finland varar mindre än tre månader, men du måste ansöka om ett säsongsarbetsvisum eller ett säsongsarbetsintyg:
Läs mer:
Migrationsverket: Säsongsarbete
I Finland bestämmer lagen en del av villkoren i arbetslivet, men många villkor bestäms av kollektivavtalet. Kollektivavtalet ingås av arbetsgivarförbundet i branschen och det fackförbund som representerar arbetstagarna.
Det kollektivavtal som gäller säsongsarbetare på bär-, frukt- och grönsaksgårdar är kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna.
Säsongsarbetare ska separat ansöka om rätt till socialskydd och hälsovård hos FPA.
Läs mer:
Industrifacket: Kollektivavtal för landsbygdsnäringarna
Arbetarskydd.fi: Anvisningar för plockare av skogsbär
FPA: Arbetstagare till Finland
Är du en utstationerad arbetstagare?
En utstationerad arbetstagare är en person som vanligen jobbar i ett annat land än Finland, men som arbetsgivaren har sänt till tillfälligt arbete i Finland. Arbetet i Finland pågår en viss tid och utförs som underentreprenad, företagsintern förflyttning eller bemanningsarbete. För utstationerade arbetstagare i Finland gäller lagen om utstationering av arbetstagare. Läs mer om anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare här:
Utstationerade arbetstagare ska få en lön som minst uppfyller nivån i det finländska kollektivavtalet i branschen.
Läs mer:
Arbetarskydd.fi: Utstationerad arbetstagare
Information om arbetslivet och fackförbunden i olika branscher
Fackförbund
Information om fackförbund i olika branscher
Bärplockning
Arbetarskyddsmyndigheten publicerar varje år sammanställningar av anställningsvillkor och lönetabeller på flera språk för plockare av odlade bär.
Anställningsvillkoren för bärplockare
Servicebranscherna
Information om servicebranscherna och Servicefacket PAM
Byggbranschen
Information om byggbranschen och Byggnadsförbundet
Elbranschen
Information om elbranschen och Elbranschernas fackförbund
Teknologiindustrin
Information om metall- och teknologiindustrin och Industrifacket
Offentliga sektorn
Information om den offentliga sektorn och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
Andra användbara länkar till dig som kommer till Finland för att jobba
International House Helsinki tillhandahåller tjänster i inledningsfasen för dem som flyttat till Finland. Tjänsten riktar sig till alla invandrare som nyligen har kommit till huvudstadsregionen.
International House Helsinki (på engelska)
På arbets- och näringsbyråernas webbplats finns ett informationspaket för den som kommer till Finland för att jobba.
Jobba i Finland
På Arbetshälsoinstitutets webbplats finns grundläggande information om det finländska arbetslivet på 13 olika språk.
Arbeta i Finland – information för invandrare
På InfoFinlands webbplats finns praktisk information för invandrare på 12 olika språk.
InfoFinland
På Migrationsverkets webbplats finns information om tillstånd för dem som kommer till Finland för att jobba.
Ansökningsguide
På Industrifackets webbplats finns anvisningar för säsongsarbetare som kommer att jobba på en bär-, frukt- eller grönsaksgård.
Säsongsarbete
På Brottsofferjourens webbplats finns information om utnyttjande och diskriminering i arbetslivet.
Utnyttjande av utländsk arbetskraft och arbetsdiskriminering
Arbets- och näringsministeriets och Brottsofferjourens broschyrer berättar om de anställningsvillkor som ska följas i Finland. Där hittar du också råd om vad du ska göra om du blir utsatt för utnyttjande.
Arbeta i Finland

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.