Var hittar jag hjälp?
FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet
Vår telefonjour betjänar måndagen 4.12 undantagsvis kl. 15.30–17. Telefonjouren är stängd på onsdagen 6.12.
Har du frågor eller problem som gäller din anställning? FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet är en avgiftsfri tjänst som är öppen för alla. Du behöver inte vara medlem i ett fackförbund för att ta kontakt. Rådgivningen riktar sig speciellt till unga och arbetstagare med utländsk bakgrund – ta modigt kontakt!
Rådgivningen om spelreglerna i arbetslivet är öppen på måndagar kl. 14–17 samt på tisdagar och onsdagar kl. 9–11 och 12–15. Du får råd på finska och engelska.
Du kan ringa numret 0800 414 004 eller skicka e-post till workinfinland@sak.fi.
Samtalen är avgiftsfria. Den som ringer betalar endast enligt den egna telefonoperatörens prislista.

Vår expert kan hjälpa dig till exempel när du…

 • inte förstår ditt arbetsavtal eller vill att en utomstående ska kolla det innan du skriver under
 • misstänker att du inte fått rätt lön, skifttillägg eller semesterpenning
 • vill ha reda på lönenivån i din bransch
 • vill kontrollera något som gäller din semester eller dina arbetstider
 • råkar ut för mobbning eller diskriminering på din arbetsplats och behöver råd.

I följande ärenden kan vi tyvärr inte hjälpa dig

 • Vi förmedlar inte jobb och ger inte råd om jobbsökning. Arbets- och näringsbyråerna hjälper dig att söka jobb och FöretagsFinlands telefontjänst hjälper dig att starta ett företag.
 • Vi kontaktar inte arbetsgivaren för din räkning. Då kan fackförbundet i din bransch hjälpa dig, och vi rekommenderar att blir medlem i fackförbundet. Du hittar ditt förbund på webbplatsen Facket.fi.
 • Om ditt problem är så besvärligt att det måste behandlas i domstol är det fackförbunden som arbetar vidare på frågan. Ett annat alternativ är att du själv anlitar en jurist.
 • Om du blivit utsatt för ett brott eller misstänker det, får du råd på Brottsofferjourens telefonrådgivning.
Avsikten med rådgivningen är också att unga och invandrare ska få information om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter i Finland.

Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning

Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning betjänar på numret 0295 016 620 från måndag till fredag kl. 9.00–15.00.
Har du problem med arbetsgivaren?
Om du har problem med din arbetsgivare i en fråga som till exempel gäller lön eller andra villkor i arbetsavtalet eller kollektivavtalet, ska du först försöka diskutera frågan med arbetsgivaren. Det går att lösa många problem redan i det skedet. 
Om ni inte lyckas lösa problemet kan du fråga om råd och hjälp: 
Om du hör till ett fackförbund 
Fråga förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktige på din arbetsplats om råd. Om förtroendemannen inte kan hjälpa dig att lösa problemet kan du kontakta ditt fackförbunds regionkontor eller förbundets telefonrådgivning för att fråga om råd. 
Om du inte hör till ett fackförbund 
Fråga en kollega eller arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatsen om råd. Om ni inte lyckas lösa problemet kan du kontakta arbetarskyddsmyndigheten eller FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet. 
Har du problem med att få din lön?
Anteckna när och hur många timmar du har jobbat och jämför med din lönespecifikation för att kontrollera att allt stämmer överens.  Arbetsgivaren måste ge lönespecifikationen till arbetstagaren i samband med löneutbetalningen. Spara dina lönespecifikationer. 
Gör så här om du upptäcker fel eller brister i löneutbetalningen:  
1. Be att din arbetsgivare betalar din lön. Gör det med ett textmeddelande eller e-postmeddelande. 
2. Om arbetsgivaren inte betalar din lön trots din begäran kan du kontakta ditt fackförbund. Om du inte är medlem i ett fackförbund kan du vända dig till exempel till rättshjälpsbyrån eller en advokatbyrå. 
Om orsaken till att du inte får din lön är att arbetsgivaren inte har pengar för löneutbetalning, ska du kontakta lönegarantin utan dröjsmål. Du kan få din lön genom lönegarantin om din arbetsgivare saknar betalningsförmåga. 
Agera snabbt! Du måste göra din ansökan om lönegaranti inom tre månader efter att din lön borde ha betalats. 
Läs mer: 
Anvisningar för ansökan om lönegaranti  
Kontaktuppgifter till rättshjälpsbyråerna  
Känn igen utnyttjande i arbetet
Arbetsrelaterat utnyttjande innebär att arbetsgivaren till exempel
 • betalar mindre lön än vad kollektivavtalet och lagen slår fast (lönedumpning)
 • inte ger arbetstagaren lediga dagar i enlighet med lagen och kollektivavtalet
 • kräver att arbetstagaren jobbar alltför långa dagar utan ersättning
 • tar pengar av arbetstagaren som ersättning för jobbet eller uppehållstillståndet
 • förbjuder arbetstagaren att bli sjukskriven
 • låter bli att ordna företagshälsovård
 • erbjuder omänskligt boende.
Arbetsrelaterat utnyttjande förekommer också i Finland. Ofta är offret en arbetstagare med utländsk bakgrund. Hen kanske inte känner till reglerna i det finländska arbetslivet eller är rädd för att förlora sin uppehållsrätt.
Om du misstänker att du har blivit utsatt för brottsligt utnyttjande av arbetskraft, kan du kontakta polisen eller Brottsofferjouren. Du kan kontakta Brottsofferjouren i förtroende och få råd om hur du kan gå vidare. Kontakta jouren via e-post (help@riku.fi) eller per telefon (även sms eller Whatsapp) på 040 632 9293.
Om utnyttjandet också innebär inskränkning av friheten, tvång, påtryckning, hot, tvång att ta på sig skuld, bedrägeri eller våld, kan det fylla kännetecknen för människohandel. Du kan kontakta Hjälpsystemet för offer för människohandel genom att ringa 0295 463 117.

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.