Gör ett skriftligt arbetsavtal
Arbetsavtalet är ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om bådas rättigheter och skyldigheter, d.v.s. anställningsvillkor. Genom arbetsavtalet lovar du att utföra det avtalade arbetet, och arbetsgivaren lovar att betala den avtalade lönen för det arbete du utför. Anställningsvillkor är till exempel löner, lönetillägg, arbetstider, semester och rätt till utbildning.
När du har fått ett jobb ska du göra ett skriftligt arbetsavtal med arbetsgivaren. Ett muntligt avtal är bindande, men om du stöter på problem med arbetsgivaren är ett skriftligt avtal bättre eftersom man kan se vad ni avtalade om i början av anställningsförhållandet.
Om du inte gör ett skriftligt arbetsavtal ska arbetsgivaren ändå ge dig en skriftlig utredning om anställningsvillkoren. Utredningen ska lämnas inom en månad från det att ditt anställningsförhållande har börjat. Om arbetsgivaren inte ger dig en utredning, bryter hen mot arbetsavtalslagen.
Innan du undertecknar ett arbetsavtal ska du kontrollera att åtminstone följande uppgifter finns med i avtalet:
Läs arbetsavtalet noga innan du undertecknar det. Om det är något du inte förstår ska du inte underteckna avtalet. Du kan få råd till exempel från

Uppdaterad 21.12.2021

Minneslista för dig som kommer till Finland för att jobba
Gå med i ett fackförbund
Här hittar du enkelt ditt eget fackförbund:
Facket.fi
Skaffa de tillstånd som behövs
Läs mer:
Arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna)
InfoFinland: Arbete och entreprenörskap
Öppna ett bankkonto
Lönen ska betalas in på ett bankkonto. Lönen kan betalas kontant endast av tvingande skäl. Ett sådant skäl kan till exempel vara att arbetstagaren inte har något bankkonto. Bankkontot är personligt.
För att öppna ett konto behöver du ett pass eller något annat officiellt identitetsbevis. Det är lättare att öppna ett konto om du redan har en finsk personbeteckning.
Läs mer:
InfoFinland: Vardagslivet i Finland
Kontrollera att du får lön enligt kollektivavtalet
I Finland bestäms inte minimilönen i lagen. I stället bestämmer kollektivavtalen hur mycket lön som minst ska betalas för olika arbeten. Lönerna i kollektivavtalen gäller alla arbetstagare som arbetar i branschen i Finland, också utländska arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Du behöver inte själv delta i förhandlingarna om kollektivavtalen, utan fackförbundet förhandlar på dina vägnar med arbetsgivarorganisationen.
Kontrollera att de lagstadgade avgifterna tas ut från din lön
När du får den första lönespecifikationen ska du kontrollera att de lagstadgade skatterna och socialförsäkringsavgifterna har tagits ut från din bruttolön:
  1. Skatter: På ditt skattekort kan du se vilken förskottsinnehållningsprocent som ska betalas på din lön. Den visar hur många procent av från din lön som ska dras av i skatter. När du börjar på en ny arbetsplats ska arbetsgivaren få ditt skattekort antingen från Skatteförvaltningen eller direkt från dig. Skattekortet får du av Skatteförvaltningen när du har en finländsk personbeteckning.
  2. Arbetstagarens pensionsavgift: När du jobbar i Finland tjänar du in arbetspension på din lön. Arbetsgivaren drar av pensionsavgiften från din lön och betalar din pensionsförsäkring. Om arbetsgivaren inte gör det bryter hen mot lagen.
  3. Arbetslöshetsförsäkringspremie: Alla arbetstagare mellan 17 och 64 år betalar en arbetslöshetsförsäkringspremie.
  4. Fackförbundets medlemsavgift: När du hör till ett fackförbund kan du komma överens med arbetsgivaren om att förbundets medlemsavgift betalas direkt från din lön. Du kan också själv betala avgiften till ditt fackförbund. Medlemsavgiften är vanligtvis 1–2 procent av din lön, beroende på vilket förbund du är medlem i.
Om du jobbar tillfälligt i Finland kan dina skatter och socialförsäkringsavgifter vara annorlunda än på listan ovan.
Läs mer:
Noggrannare beskrivning av lönespecifikationen
Skatteförvaltningen: Arbeta i Finland
Pensionsskyddscentralen: Arbetspensionssystemet i Finland
Ta hand om din säkerhet
Arbetsgivaren ska ge dig råd om vad som ska beaktas gällande säkerheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste också teckna en olycksfallsförsäkring som ersätter skada och förlust för arbetstagaren eller dennes anhöriga, om arbetstagaren råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller insjuknar i en yrkessjukdom.
Läs mer:
Arbetarskydd.fi: Arbetarskydd på arbetsplatsen

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.